UPLATNĚNÍ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
(REKLAMACE)
 

DODAVATEL

Dagmar Frenclová
Proboštovský sad 215/21
Proboštov 41712, Česká republika

IČ: 60232196
 

ZÁKAZNÍK

Jméno a příjmení / Název společnosti
 
Ulice, číslo popisné
 
Město, PSČ
 
Telefon
 
Email
 
Číslo bankovního účtu
 
 

INFORMACE O VÝROBKU/SLUŽBĚ

Jméno a příjmení / Název společnosti
 
Ulice, číslo popisné
 
Město, PSČ
 
Telefon
 
Email
 
Číslo bankovního účtu
 
Zakoupený produkt/Služba
 
Číslo objednávky
 
 

Vážení,

dne __. __. ____ jsem ve Vašem obchodě vytvořil výše uvedenou objednávku.
Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady:  (* zde je třeba vadu podrobně popsat)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat, například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem dobírka/bankovní převod/v hotovosti (*) a přeji si je navrátit zpět na můj výše uvedený bankovní účet.

 

 (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.
 Datum a podpis zákazníka